ВАЖНО! Всеки от екипа може да ви оценява
кандидатурата! Ако предположим вашата
кандидатура за приета, ще ви отговорим
малко по-долу! Спазвайте правилата на бланката!!

Име на Темата: Chat-Helper Application "Примерна Тема"

        #1 • Основна информация
         
            ► Потребителско име?:

            ► Предишни потребителски имена?:

            ► От коя държава сте?:
           
            ► Вашата възраст  (Минимум 14)?:

            ► Можете ли записвате клип?:

            ► Какъв ранг сте сега?:

            ► Къде сте били екип?:

            ► Какво ще направите ако , някой спами в чата и наругава играчите?:

            ► С какво ще подпомогнете на сървъра , ако ви одобрим?:

            ► Skype за връзка:

  ► Освен български други езици можете ли
      да говорите и ако да какви са те:

     #2 • Задължителна Информация

         ► Колко време на ден ще отделяте,
             за сървъра?:
         
         ► Баннвани ли сте от сървъра и ако да,
             каква е причината на вашият бан:

         ► Можете ли да се справяте с този ранг:

         ► Обеснете малко за вас, и как ще се
             Справяте с вашите задължения!:

         ⚠ ВАЖНО! Ако се кандидатирате за
             този ранг и ако бъдете приет
             вие получавате следните задължения!

          ► Да играете минимум: 4 часа на Ден
          ► Да се отнасяте добре с играчите!
          ► Да следите чата от Спам/Псувни и т.н